Rejestracja Logowanie Lista życzeń: (0) Twój koszyk: 0,00 zł (0)

Szybka wysyłka w 24h! Dowiedz się więcej … Teraz zwroty do 21 dni! Sprawdź, jak zwrócić lub wymienić zakupione produkty … Chcesz rabat na zakupy? Sprawdź, jak otrzymać zniżkę ...

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy Sagana.pl, działający pod adresem sklep.sagana.pl, prowadzony przez firmę Sagana.pl Magdalena Tracz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 19/26, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Warszawie pod numerem 444967 przez Prezydent m.st. Warszawy. NIP: 792-180-83-44. REGON: 140892292.
 2. Sklep internetowy Sagana.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę sklep.sagana.pl w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Sklepem Sagana.pl lub Sklepem.
 3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Sagana.pl jest handel hurtowy i detaliczny. Towary oferowane przez sklep Sagana.pl zasadniczo są towarami konsumpcyjnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego tj. rzeczami ruchomymi nabytymi w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, o ile nie zostały nabyte w związku z działalnością zawodową lub gospodarczą kupującego.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie Sagana.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 5. W sklepie internetowym Sagana.pl sprzedawane są wyłącznie towary oryginalne, które można kupować za pośrednictwem Internetu.
 6. Wszystkie towary dostępne w sklepie Sagana.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producentów.
 7. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, co nie wyklucza wysyłki towaru poza granice RP po uprzednim indywidualnym ustaleniu zasad i kosztów dostawy do kupującego.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać przez 24 godz. na dobę na stronie www.sagana.pl, na adres e-mail: sklep@sagana.pl. Zamówienia są realizowane następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień i przesłania go do firmy Sagana.pl na wskazany powyżej adres e-mail. W formularzu należy podać numer telefonu oraz adres e-mail, jako warunek konieczny do potwierdzenia i realizacji zamówienia. Po przyjęciu zamówienia przez Sklep Sagana.pl, Klient zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail.
 3. Sagana.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodu: zamówienia wzbudzającego wątpliwość tzn. bez podania lub błędnego podania adresu e-mail lub telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.
 4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i niemożności zdobycia go na czas realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 5. Zrealizowane zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę kurierską DPD na koszt Klienta.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Sagana.pl.
 2. Podane przez Klienta w formularzu zamówień dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Sagana.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 4. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stosuje się przepisy tej ustawy, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym Sagana.pl są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.

Dostawa zamówionych produktów

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (poniedziałek-piątek) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie sprzedaży (dowód zakupu lub fakturę VAT).
 2. Dostawa produktów odbywa się w miejsce wskazane w formularzu zamówień.

Reklamacje

 1. Warunki reklamacji zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie niezgodności towaru z zamówieniem, wady fizyczne (uszkodzenia) itp. powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na swój koszt, na podany adres sklepu:

  Sagana.pl, Dział Zwrotów i Reklamacji
  ul. Racławicka 1
  37-500 Jarosław


  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem REKLAMACJA oraz danymi kontaktowymi. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana towaru będą niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Klient ma także możliwość wyboru innego, dostępnego w ofercie sklepu towaru.
 4. W przypadku uwzględnionych reklamacji dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej dla paczek pocztowych priorytetowych o wadze 1 kg do 2 kg – gabaryt A. W przypadku odesłania paczki kurierem zwracamy koszt jak za przesyłkę pocztową.
 5. Sklep Sagana.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

Prawo odstąpienia od umowy/ Zwrot towaru/ Wymiana towaru.

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu 21 dni od daty odebrania przesyłki. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego- art. 1 ust. 1 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- art. 221 , za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient-Konsument może skutecznie zrealizować wskazane w powyższym pkt 1 uprawnienie, warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu.
 3. Zwracany towar spełniający ww. warunki wraz z dowodem zakupu i krótkim oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona należna kwota, prosimy odesłać na adres: Sagana.pl, Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Racławicka 1, 37-500 Jarosław
 4. Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem, Warunkami Sprzedaży sklepu Sagana.pl oraz obowiązującym prawem,<>u Sklep zwraca uiszczoną za towar cenę oraz – jeżeli został naliczony – koszt dostawy. W przypadku gdy sklep Sagana.pl dostarczył towar nie naliczając Klientowi kosztów dostawy, zwrotowi podlega tylko cena za towar. Pieniądze zostają zwrócone po otrzymaniu towaru przelewem na wskazane przez Klienta konto w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Sposoby płatności.

Płatności za zakupione w sklepie Sagana.pl towary można dokonać:

 • przelewem na konto firmowe – PKO BP: PL 28 1020 1156 0000 7602 0072 6042
 • przy odbiorze przesyłki – płatność odbiera kurier DPD w momencie dostarczenia przesyłki,
 • płatność kartą kredytową lub on-line za pośrednictwem PayU

Autoryzacji płatności on-line i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych on-line PayU. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, kartą kredytową lub on-line jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego Sagana.pl.

Koszty transportu.

Kurier DPD: czas dostawy 1 dzień roboczy
Przesyłka kurierska
Płatność przelewem – 13 zł
Płatność PayU- 15 zł
Płatność przy odbiorze – 17 zł

 1. W przypadku gdy wartość zamówionego towaru przekracza kwotę 200 zł, koszt dostarczenia przesyłki pokrywa sklep Sagana.pl.
 2. Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłatę pokrywa sklep internetowy Sagana.pl, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
 4. W przypadku zakupu kilku produktów, które są wysyłane w jednej paczce Klient płaci za przesyłkę tylko raz.
 5. W naszym sklepie nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych produktów.

Polityka prywatności.


Poufność i bezpieczeństwo – polityka prywatności Sklepu Sagana.pl
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez firmę Sagana.pl Magdalena Tracz z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 19/26, NIP: 792-180-83-44, REGON: 140892292, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 444967, Warszawa, za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sagana.pl.
Ochrona Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Sagana.pl Magdalena Tracz. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Sagana.pl wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)
  Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sagana.pl
  Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu Sagana.pl przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
  Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem Sagana.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.
  Sklep Sagana.pl wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  Google Analytics – Sklep Sagana.pl zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  Niezapowiedziane Wiadomości – Sklep Sagana.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.
  Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep Sagana.pl. Na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy newsletter-a. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.sagana.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres sklep@sagana.pl.
  Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu Sagana.pl.
  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
  Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach polityki prywatności).
  Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.
  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: jt@sagana.pl

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Sklep Sagana.pl. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.


  Data publikacji: 23 maj 2014