Rejestracja Logowanie Lista życzeń: (0) Twój koszyk: 0,00 zł (0)

Szybka wysyłka w 24h! Dowiedz się więcej … Teraz zwroty do 21 dni! Sprawdź, jak zwrócić lub wymienić zakupione produkty … Chcesz rabat na zakupy? Sprawdź, jak otrzymać zniżkę ...

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do wizerunku strony www.sagana.pl, materiałów (zdjęć, tekstów i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie możne być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie WWW. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego.

Art. 1. Prawa autorskiego stanowi: “Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem,
 • symbolami matematycznymi,
 • znakami graficznymi (literackie publicystyczne,
 • naukowe,
 • kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • lutnicze,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne,
 • architektoniczno – urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno muzyczne,
 • sceniczne,
 • sceniczno-muzyczne,
 • choreograficzne i pantomimiczne,
 • audiowizualne ( w tym wizualne i audialne).” Powstanie ochrony przewidzianej w prawie autorskim nie jest uwarunkowane spełnieniem jakichkolwiek formalności. Twórca nie musi oznaczać dzieła jakąkolwiek adnotacją, zastrzeżeniem, notą czy dokonywać rejestracji utworu. Zgodnie z art. 1 ust. 3 prawa autorskiego ochronie podlegają wyróżniające się twórczości i oryginalnością plany, szkice, wersje próbne, testowe itp. Utwór podlega ochronie z racji samego spełnienia przesłanek, które pozwalają dany rodzaj twórczej działalności kwalifikować jako utwór. W przypadku naruszenia prawa autorskiego sprawca poniesie odpowiedzialność karną. Regulują ją przepisy: Art. 115 – 123 prawa autorskiego. Sprawca naruszenia podlega karze uzależnionej od rodzaju dokonanego naruszenia – najniższą karą jest grzywna, najwyższy natomiast wymiar kary to kara pozbawienia wolności do lat 5.